Vrije tijd over? Word vrijwilliger! Bijvoorbeeld voor Woej ‘Bezoek op Maat’
door Sanja Duijvestijn


Op een druilerige maandagmorgen meld ik mij op politieburo Vlaskamp te Den Haag.

Of ik iets heb uitgespookt, wilt u natuurlijk weten?! Nee hoor! Woej vrijwilliger Evert-Jan Rusticus die nog niet zo lang geleden in onze gemeente werkte, werkt er als wijkagent. De drukke Evert-Jan maakt even tijd vrij om in zijn theepauze over vrijwilligerswerk te vertellen.

Omzien naar elkaar, sociaal bezig zijn: het past wel bij de gedreven agent, die vol trots over zijn wijk Bezuidenhout spreekt. Er valt van alles te beleven! Voor mij een ‘trip down memory lane’, als tiener groeide ik hier namelijk op.

Een wijkagent is de ogen en oren van een wijk en weet als geen ander wat er speelt. Uit de verhalen die Rusticus vertelt ‘proef’ ik de sociale betrokkenheid met de samenleving. Het verbaast mij daarom niets, als ik hoor dat zijn vooropleiding op het maatschappelijk vlak lag: sociaal maatschappelijk dienstverlener. Werken bij de politie was altijd al zijn droombaan, toen er plekken vrij kwamen op de politie academie was de overstap zo gemaakt.

Ik wil weten hoe het gekomen is dat Evert-Jan Woej ‘Bezoek op Maat’ vrijwilliger geworden is. Het verhaal start bij honden. Labradors om precies te zijn, daarmee bezocht hij ouderen. In niet alle woonzorgcentra worden honden met open armen ontvangen of is het personeel er enthousiast over. Wanneer Rusticus een bestuurslid van Woej spreekt, hoort hij over het ‘Bezoek op Maat’ project. Een match met een oud diender Jack van der Berg volgt.

3,5 jaar lang bezoeken de honden met baas Van der Berg met als hoogtepunt een bezoek aan een politieburo. Sinds een half jaar zorgt de gepensioneerde zoon van de heer van der Berg fulltime voor zijn vader. Evert-Jan heeft een andere match: een licht dementerende heer, die op de grens van Leidschendam en Voorburg woont. In de rolstoel trekken ze erop uit om samen een frisse neus te halen én de honden uit te laten, de ene keer richting Leidschendam de andere keer richting Voorburg

Jack van der Berg is inmiddels overleden: hij is 96 jaar geworden …

 

Woej ‘Bezoek op Maat’

De Woej dienst ‘Bezoek op Maat’ kent een lange geschiedenis.

Wanneer ik het Google, kom ik terecht bij een artikel uit de Seniorenkrant van weleer:

https://docplayer.nl/755681-Seniorenkrant-gratis-namens-het-bestuur-medewerkers-en-vrijwilligers-van-woej-die-goeie-ouwe-tijd-en-verder-kerstdiner.html

Hierin staat te lezen dat het project tot 2010 ‘Activerend Huisbezoek’ heette en daarna  ‘Ruggensteun’. Een initiatief van de ouderenadviseurs van Woej, specifiek bedoeld voor eenzame ouderen.

Aan een huisbezoek gaat een zeer zorgvuldig traject vooraf. Een potentiële vrijwilliger heeft allereerst een intake gesprek met één van de ouderenadviseurs, een eerste screening om o.a. af te tasten of de wederzijdse verwachtingen wel overeen komen. Als dit het geval is wordt de kandidaat  gevraagd een Verklaring van Goed Gedrag (VOG) in te leveren. Na inlevering volgt een training van 3 dagdelen.

Intussen gaat de ouderenadviseur aan de slag om de bijna klaargestoomde vrijwilliger te koppelen aan een senior uit het bestand. Is er een match dan bezoekt de ouderenadviseur samen met de kandidaat match de senior.

Wilma Brasem van Woej vult aan: “Sinds een aantal jaar is de dienst ‘Ruggensteun’ opgegaan in ‘Bezoek op Maat’, niet alleen bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen maar ook als respijtzorg voor (overbelaste) mantelzorgers.

Verder zijn wij tegenwoordig sociaal werkers i.p.v. ouderenadviseurs en wordt de intake van vrijwilligers én cliënten gedaan door één van de 2 coördinatoren van de dienst. Naast de aanvraag van VOG wordt er ook een vrijwilligersovereenkomst opgesteld en ondertekend.

De training beslaat nog 2 dagdelen en vindt plaats zodra er een groepje nieuwe vrijwilligers zich aangemeld hebben. Daarnaast is er 2x per jaar een bijeenkomst, meestal met thema, voor de vrijwilligers.

Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken!”

Interesse? Kijk op: www.woej.nl/themas/vrijwilligers

Vragen? Mail gerust:

Wilma.Brasem@woej.nl