Er is een Damsigter heengegaan. Peter Jonkman is op maandagavond 9 september op 87-jarige leeftijd overleden. Peter was een beminnelijke man, die op vele vlakken actief was in de wijk. Hij was positief, nieuwsgierig en haakte graag aan bij de gezelligheid. Door zijn open houding naar mensen en nieuwe ontwikkelingen kon hij een brug slaan tussen verschillende generaties. Als vaste gast bij de koffieochtend voor ouderen, als barman en inkoper van De Kajuit, maar net zo makkelijk kluste hij mee met de bootwerkers tijdens de recente verbouwing van het wijkgebouw. Na afloop dronk hij biertjes aan de bar met de nieuwe generatie en vertelde Peter net genoeg over de wilde jaren zeventig om iedereen nieuwsgierig te maken. Zijn stralende ogen vertelden de rest.

Met Peter verliezen we een waardevolle wijkbewoner en vriend. Zijn open houding nemen we mee als levensles, evenals de vele fijne herinneringen. We wensen zijn familie en hechte vrienden veel sterkte.