Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie bleef het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen tot voor kort nog altijd stijgen. Dat betekent nog steeds grote schade aan persoonlijke eigendommen, plus ergernis, verontrusting en soms zelfs angst. Inmiddels is er landelijk een daling gemeten, maar uiteraard willen we deze daling voortzetten, dit is o.a. mogelijk met behulp van een buurtpreventieteam.

Het doel van buurtpreventie is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Het buurtpreventieteam bestaat uit een groep vrijwilligers uit de eigen wijk die met een groepje van minimaal drie personen een ronde door de wijk maken. Door zichtbaar aanwezig te zijn, de ogen en oren goed open te houden en misstanden te melden, werken we gezamenlijk aan de veiligheid in onze eigen buurt.

Oprichting buurtpreventieteam Damsigt

In de wijk Damsigt is op 18 februari 2015 een buurtpreventieteam gestart. Buurtpreventieteam Damsigt, WoonInvest, politie en de gemeente tekenden die dag het convenant voor de oprichting. Het team bestaat inmiddels uit ongeveer 30 enthousiaste buurtbewoners. Het buurtpreventieteam Damsigt is het tiende buurtpreventieteam in Leidschendam-Voorburg. In het najaar van 2014 en begin 2015 is er in de wijk een aantal woninginbraken geweest. In die periode heeft een wijkbewoner, samen met de wijkvereniging Damsigt, het initiatief genomen om bewoners te werven voor het team.

Een buurtpreventieteam bestaat uit actieve buurtbewoners die zich vrijwillig inzetten om tot een veiliger buurt te komen. Het team Damsigt begint met het lopen van één ronde per week door de wijk. Het gaat daarbij voornamelijk om het leggen van contacten binnen de wijk en het melden van misstanden in de wijk bij gemeente of politie.

Veiliger buurt

Het buurtpreventieteam betrekt buurtbewoners bij de buurt om de saamhorigheid te vergroten, informeert over buurtpreventiezaken en buurtveiligheid en geeft aan wat bewoners zelf kunnen doen om inbraak, diefstal, overlast en vandalisme te voorkomen. Ook motiveert het buurtbewoners om actief mee te kijken naar wat er gebeurt op straat en mobiliseert hen om zaken bij de politie of bij het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR) van de gemeente te melden, en bij verdachte zaken de politie te alarmeren.

Aanmelden

Wie belangstelling heeft om ook deel te nemen aan het buurtpreventieteam Damsigt (dit kost u slechts enkele uren per maand) of meer informatie wil, kan contact opnemen met het team via karinjoustra18@gmail.com.

What’s up?

Overal in Nederland maken burgers gebruik van een WhatsApp-groep om zo hun buurt veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar via WhatsApp attent maken op zaken die gaande zijn in de buurt. Zo kunnen ze samen een oogje in het zeil kunnen houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie.

Zo’n groep is er nu ook in Damsigt! Als u in Damsigt woont en ouder bent dan 18 jaar, dan kunt u zich aanmelden via e-mail op damsigtbuurtwacht@gmail.com. Vermeld daarbij uw naam, adres en mobiele nummer. Zodra u bent aangemeld krijgt u een document gemaild met enige regels/instructies voor gebruik. U kunt naar dit adres ook mailen voor meer informatie. De wijkagente is op de hoogte van dit initiatief.

Het oprichten van een WhatsAppgroep is een burgerinitiatief en is bedoeld om elkaar te informeren over verdachte situaties. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.

Volg de volgende “SAAR-stappen” bij het zien van een verdachte situatie:

S    =      Signaleer

A    =    Alarmeer 112

A    =    App om de verdachte situatie bekend te maken bij andere groepsleden.

R    =    Reageer. Doe dit door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we de plannen van de mogelijke inbreker verstoren. Doe dit alleen als je je veilig voelt. Je kan bijvoorbeeld vragen of hij/zij naar iemand op zoek is of laat merken dat hij gezien is. Daarnaast kan je met meerdere personen naar buiten gaan i.p.v. alleen.

Laat door middel van een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 gebeld is. Voorkom een regen van 112-meldingen.

Bel wel opnieuw 112 als je meer informatie hebt, zoals vluchtroute of een aanvulling op het signalement.

Berichten van de WhatsApp-groep worden ook regelmatig gepost in de Facebookgroep.

Bent u getuige geweest of hebt u informatie die de politie kan helpen bij het opsporen van de dader(s)? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Of met het meldformulier via www.politie.nl. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800-7000.

 

 

UPDATE : BPT dames in de bloemen gezet!

Het Buurt Preventie Team (BPT) Damsigt bestond in oktober 2015 6 maanden. Reden de halfjaarlijkse evaluatie te houden in de Boot op een goedbezochte zaterdagochtend.

In aanwezigheid van wijkagente Carola Albers werden de ervaringen van het afgelopen half jaar met elkaar besproken en werden hier en daar wat organisatorische puntjes aangescherpt. Zeer nuttig.
Het BPT Damsigt staat inmiddels zeer goed bekend binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. Een mooi resultaat door een enthousiast team!

Maar achter de schermen is heel veel voorbereidend werk, coordinatie en planning onontbeerlijk. Gelukkig hebben 2 zeer actieve Damsigt dames deze toch wel tijdrovende taak op zich genomen: Inge van Kasteren en Karin Joustra. Voor al hun inspanningen tot nu werden de zij door het hele BPT team in de bloemetjes gezet en konden de blij verraste dames een Douglas cadeaubon in ontvangst nemen. Zie foto. Met Inge en Karin en met het enthousiasme van het hele team is de toekomst voor het BPT Damsigt absoluut gewaarborgd.