De wijkvereniging is eigenaar en beheerder van wijkgebouw De Boot. Dit wijkgebouw is gebouwd en gerenoveerd met inzet en bijdragen van vele wijkgenoten. De Boot is een belangrijke plaats van ontmoeting voor leden en fungeert als locatie om de activiteiten van de wijkvereniging uit te voeren.

Voor een goede exploitatie van de wijkvereniging wordt het wijkgebouw tevens verhuurt. De inkomsten uit deze verhuuractiviteiten stromen terug naar de kas van de vereniging en wordt gebruikt voor onderhoud en beheer. We verhuren alleen aan leden van de wijkvereniging.

Omdat we hechten aan een goede relatie met de direct omwonenden wordt het aantal avondfeesten beperkt tot die we zelf als vereniging organiseren. Om die reden is de eindtijd in de weekenden ook beperkt.

Wil je De Boot huren, dan kan dat als:

  • je woonachtig bent in onze wijk;
  • je al (minimaal) een jaar lid bent van de wijkvereniging en je contributie hebt betaald;
  • je De Boot niet voor ‘derden’ huurt, je bent persoonlijk verantwoordelijk.

Klik hier voor het verhuurbeleid: hierin staan alle voorwaarden die van toepassing zijn.

Als je uit naam van de wijkvereniging een vaste activiteit wilt organiseren in De Boot betaal je geen huur.

Klik hier voor de verhuuragenda voor een overzicht van de beschikbaarheid van De Boot.
N.B. Wegens een technische storing kan de agenda voor de komende maanden helaas niet op een telefoon worden getoond. Een PC of tablet wordt aangeraden.

Een huuraanvraag kun je doen door een mail te sturen naar verhuur@wijkverenigingdamsigt.nl.