De WijkWijzer is een uitgave van Wijkvereniging Damsigt te Leidschendam-Voorburg en verschijnt vier keer per jaar.

 

Hoofdredactie  en bladopmaak

Karin Joustra| redactiewijkwijzer@wijkverenigingdamsigt.nl

Redactie

Sanja Duijvestijn, Paul de Goede, Jolanda Zuydgeest

 

Druk en advertenties

Stichting MEO | info@stichtingmeo.nl

072- 511 49 67